Algemene voorwaarden Yoga Roots Amsterdam

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle deelname aan Yoga Roots Amsterdam lessen, workshops en retraites in en buiten de studio van Yoga Roots Amsterdam. Door deelname aan een yogales, workshop of retraite verklaart de student/deelnemer akkoord te zijn met deze Algemene Voorwaarden.

Yoga Roots Amsterdam kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website. Eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden worden vooraf per e-mail aangekondigd. Yoga Roots Amsterdam staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer: 58646612.

 

Lessen

YOGA ROOTS AMSTERDAM:

 • YOGA ROOTS YOGABLOK

Een yogablok loopt van school vakantie tot aan schoolvakantie. Mocht er een les gemist worden, dan kan deze binnen het blok op een andere dag worden ingehaald. De periode van het blok wordt per e-mail gecommuniceerd.

 • YOGA ROOTS PROEFLES
  Eenmalig kan er tegen gereduceerd tarief een proefles gevolgd worden.
 • YOGA ROOTS KAART
  Deze kaart geeft recht op 10 lessen De lessen dienen binnen 4 maanden gebruikt te worden.
  Op vertoon van een officiële studenten kaart of OV-studenten kaart geeft Yoga Roots Amsterdam 10% korting op alle (privé) yogalessen bij Yoga Roots Amsterdam.

 

Betaling en Prijswijziging

Betaling kan worden gedaan in contanten of via overboeking op IBAN: NL49RABO0157321630 t.n.v. Yoga Roots Amsterdam. BIC: RABO NL 2U.

Het Yoga Roots Yogablok, De Yoga Roots Kaart Yoga Roots workshops en Yoga Roots Retraites moeten vooraf worden voldaan.

Prijswijzigingen worden vooraf per e-mail en op de website aangekondigd.

 

Huisregels

 • Kom fris naar de yoga les. Het gebruik van deodorant wordt zeer op prijs gesteld. In verband met mogelijke allergieën van andere studenten, wordt iedereen verzocht geen parfum, aromatherapie olie of andere geuren te dragen.
 • Draag schone yoga kleding tijdens de yoga lessen, waar je makkelijk in kunt bewegen.
 • Wij adviseren niet later dan 2 uur voor de yoga les te eten en in ieder geval geen yoga op een volle maag te beoefenen.
 • Geen schoenen in de yoga studio.
 • Yoga Roots Amsterdam stelt yoga matten ter beschikking voor gebruik tijdens de yogales. De yoga mat dient na gebruik altijd schoongemaakt en opgeruimd te worden door de student die daarvan gebruik heeft gemaakt.

 

Aansprakelijkheid

Yoga Roots Amsterdam aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, verlies of schade verband houdende met het volgen van yoga les(sen) bij Yoga Roots Amsterdam.

Yoga Roots Amsterdam werkt alleen met gecertificeerde yoga docenten en zorgt altijd voor yoga lessen van hoge kwaliteit. Toch bestaat er altijd de kans een blessure op te lopen tijdens een yogales. Door deelname aan een yoga les bij Yoga Roots Amsterdam, aanvaardt de deelnemer dit risico op een blessure. Yoga Roots Amsterdam biedt de volgende richtlijnen om het risico op een blessure te verminderen:

 • Consulteer een arts voordat je met yoga lessen begint indien je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
 • Indien je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, laat dit dan altijd aan de betreffende yoga docent weten voordat je aan de yoga les begint.
 • Luister naar en volg de instructies van de betreffende yoga docent.
 • Voer de yoga oefeningen zorgvuldig uit en luister naar je lichamelijke beperkingen.
 • Voer geen yoga oefeningen uit die pijnlijk zijn.
 • Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.
 • Voer tijdens de menstruatie geen omgekeerde houdingen uit.

 

Deelname Workshop c.q. Retreats en Inschrijfgeld

Een deelnemer kan deelnemen aan een Workshop of Retreat nadat deze zich vooraf bij Yoga Roots Amsterdam daarvoor heeft ingeschreven en het inschrijfgeld of de Prijs heeft betaald. Inschrijving kan per e-mail aan info@yogaroots.amsterdam . Een plaats in de Workshop of Retreat is gegarandeerd nadat Yoga Roots Amsterdam de betaling van het inschrijfgeld heeft ontvangen.

Voor sommige Workshops en Retreats geldt een zogeheten “Early bird” tarief.
Dit gereduceerde tarief is geldig tot de op de Website genoemde datum. Na deze datum geldt, zonder uitzondering, het, eveneens op de Website genoemde, normale tarief.

 

Annulering deelname Workshop

 • Tot één (1) maand voor de geplande Workshop datum kan de Deelnemer zijn inschrijving annuleren onder inhouding van € 25,- administratiekosten bij workshops van €75,- en hoger.
 • Tot één (1) week voor de geplande Workshop datum kan de Deelnemer zijn inschrijving annuleren in welk geval 50% van de prijs in rekening wordt gebracht.
 • Binnen 7 dagen voor de workshop kan er geen restitutie van het bedrag meer plaats vinden.
 • Annulering kan per e-mail aan info@yogaroots.amsterdam plaats vinden.
 • Yoga Roots Amsterdam behoudt zich het recht voor een Workshop te annuleren wegens onvoldoende deelnemers. In dat geval wordt de door de Deelnemers reeds betaalde prijs terugbetaald.

 

Annulering deelname Retreat

 • Tot 60 dagen voor de geplande Retreat kan de Retreat Deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval 50% van de prijs in rekening wordt gebracht.
 • Indien de Retreat Deelnemer zijn inschrijving annuleert binnen 7 dagen voor aanvang van de Retreat, wordt de reeds betaalde Prijs niet terugbetaald.
 • Yoga Roots Amsterdam behoudt zich het recht voor een Retreat te annuleren wegens onvoldoende deelnemers. In dat geval wordt de door de Deelnemers reeds betaalde prijs terugbetaald.
 • Annulering kan per e-mail aan info@yogaroots.amsterdam plaats vinden.